Shopping cart

close
close

My Day In Nepal #Chapter4 แบกเป้เที่ยวเนปาล ไป “Patan”

ผมกางหนังสือนำเที่ยว เพื่ออ่านประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้ แล้วเดินชมไปทีละจุด ผมเริ่มต้นจากการถ่ายภาพผู้คนแถวนี้ก่อน โดยส่วนตัวผมชอบที่จะเก็บภาพเหล่านี้ ผมว่ามันได้เห็นว่าผู้คนแต่ละที่เค้าเป็นอยู่อย่างไรเมืองปาตันนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองดีอันดับต้นๆของโลกเลยครับ เราสามารถเดินไปตรงไหนเดี๋ยวมันก็จะเชื่อมถึงกันหมด

Read More »
Scroll To Top