photograph

In the morning. Farmer Life

ชาวบาหลีเค้าทำนากันทั้งปีหรืออย่างไร? ทำไมไปครั้งไหนๆก็เห็นแต่ทุ่งนาเขียวๆ ไม่ก็กำลังหว่าน กำลังดำนา ถ้าบ้านผมปลูกข้าวได้แบบนี้ มันคงจะมีความสุขมากๆเลยนะครับ

Leave a comment