photograph

ประทับใจในบาหลี

สวัสดีวันใหม่ครับ มีภาพมาทักทายอีกนะครับ ต้นที่เห็นนี้เป็นต้นที่เค้าจะเอาใบมาสานเป็นตะกร้า(หรือกระทง) สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูครับ เช่นทำบันทัน เป็นต้น

Leave a comment